Vilka försäkringar hade egentligen Pappa?

En unik tjänst där vi kontaktar och inventerar de engagemang dödsboet  hade hos respektive försäkringsbolag, så att dödsboet inte förlorar  pengar som det faktiskt har rätt till. Vi  sammanställer eventuella engagemang  hos dessa bolag.

Vi  inventerar  bland  annat  begravningskassor,  medlemsförsäkringar,  tjänstepensioner,  olycksfallsförsäkringar,  tjänstegruppliv.  Vi har hjälpt tusentals dödsbon att identifiera tillgångar dödsbodelägarna  inte visste fanns.